ספט 28 2012

31 הגורמים עפ"י מרטי רת'באן

31 גורמים שעל סיינטולוג לקחת בחשבון

מייסד הסיינטולוגיה ל. רון האברד גילה מתודולוגיות שביכולתן לשפר החלטיות עצמית, להגביר בחירה חופשית ולהביא לרמות גבוהות יותר של מודעות וקיום ,לאלה המיישמים אותן. הבארד פיתח שיטת ווידוי הכוללת מחילה ללא תנאים שתוצאתה אדם יכול יותר, מאושר יותר ושלו יותר.
הבארד פיתח שיטת אתיקה שהאדם יכול ליישם על עצמו, על מנת לשפר את ערכו – בעיני עצמו וחבריו. הבארד ייסד תבנית של מדיניות ארגונית המבוססת על תגמול הישגים, יותר מאשר ענישה בגין כישלונות. הבארד הסביר במדויק רבים מהערכים הבסיסיים של סיינטולוגיה והארגון שלה ב-"אני מאמין" של כנסיית הסיינטולוגיה,קוד הסיינטולוג וה"אני מאמין" של חבר קבוצה אמיתי. נתגלו שלושים ואחד גורמים, אשר מסכנים את המשך קיומו של נושא חיוני זה
אחד
על סיינטולוגיה השתלט דיקטטור שמינה את עצמו, דיוויד מיסקביג', אשר הפך את "האני מאמין של כנסיית הסיינטולוגיה" ,"קוד הסיינטולוג" ואת ה-"אני מאמין של חבר קבוצה אמיתי" על ראשם וכונן את הנוהג המדומה של "דיאנטיקה הפוכה" (שחורה).
שניים
במסעו להשגת כוח, מיסקביג' הוריד בכוח לא פחות מאשר ארבעה מנהלים, בדרגות בכירות ממנו, אשר מונו על ידי האברד ועשרות סיינטולוגים שיצרו מרכזים סיינטולוגיים גדולים ואפקטיביים. מיסקביג' השתמש באיומי כוח ואלימות על מנת לנקות את הדרך בפני שליטה על כל ארגוני הסיינטולוגיה ולקחת תפקיד – שיצר בעצמו – של יו"ר מועצת המנהלים. הוא לא מונה מעולם על ידי האברד, והוא מחזיק במשרה שלא נוצרה על ידי האברד.

שלוש
מאז שהבטיח את עמדת הכוח שלו, הסטטיסטיקות של סיינטולוגיה יורדות באופן קבוע, על אף הצהרותיו ההפוכות של מיסקביג'.
ארבע
מיסקביג' הוביל קמפיין במטרה לבצר את עמדת הכח האישי שלו, על ידי השמצה והפחתת הכוח של כל מי שהכיר אישית, או עבד עם האברד. כולל – אך לא רק – בני משפחתו של האברד. המבצע שימש לחזק את עמדתו האישית, בה בשעה שפגע לאין שיעור בעוצמה ובתדמית של סיינטולוגיה.
חמש
מיסקביג' סיים את ההפיכה שלו בהפקעת קו התקשורת היחידי להאברד בחמש השנים האחרונות לחייו, כשהוא מלעיט את האברד בדיווחים מקושטים וכוזבים על סביבה מסוכנת, על מנת להחזיקו מחוץ לתקשורת עם חברים בארגון הימי ומשפחתו. הדיווחים הכוזבים האשימו את משפחת האברד וחברים של שנים ארוכות, בבגידה ודיווחו על גורמים ממשלתיים ופסיכיאטרים שחדרו לארגונים סיינטולוגיים. הוא מנע מדיווחי אמת להגיע להאברד, על מנת שפעולותיו יראו הכרחיות ותואמות את המדיניות ולייצב את עמדתו.
שש
מיסקביג' שיכנע את אלה שעמדו בראש ארגון הסיינטולוגיה שגילוי סודות פעולותיו חסרות המצפון, יזיק לדת ויפר את "הטוב המרבי למספר הגדול ביותר של הדינמיקות". לפיכך, האמת על מה שקרה מאחורי המסכה של יחסי ציבור כוזבים שמיסקביג' יצר, מוסתרת מרוב הסיינטולוגים והציבור הרחב.
שבע
מיסקביג' השתמש בווידויים של מנהלי הסיינטולוגיה על מנת להפחית בערכם, להענישם, להביכם ולהביאם לידי הסכמה אילמת ושתיקה.

שמונה
חברי הארגון הימי, שהביעו בקול, או אפילו רמזו על היסוס כלשהו בדבר המשך רודנותו או תמיכה בפעולותיו, מוכים פיסית באופן קבוע, על ידי מיסקביג'.
תשע
אותם חברי הארגון הימי, שניסו לתקן את פעולותיו הנוגדות את הטכנולוגיה ואת האתיקה, זכו לזלזול ,הפחתות ערך ותעמולה שקרית. הם הושתקו על ידי כליאה ואיומים פיסיים ונפשיים.
עשר
התעללותו של מיסקביג' במנהלים וחברי צוות, הפכה כה קיצונית ומתמשכת, הוא סגר את כל צוות CMO INT. ורובד המנהלים בבניין וקרא לכלא "הבור". מנהלי וחברי הצוות של CMO/WDC, GOLD, IAS, CST, OSA INT, ASI RTC , הושלכו באופן קבוע ל"בור" והיו נתונים לדיאנטיקה שחורה, כולל מכות פיסיות והתעללות נפשית חמורה במשך חודשים ושנים.
אחד עשר
מיסקביג' ניהל מסע יחסי ציבור מתמשך במטרה להחפיש את שמו הטוב של ל. רון האברד. באופן מתמשך הוא ייעד מעט מאד משאבים ותשומת לב להגנת התקפות יחסי ציבור על האברד. לעומת זאת, כשהתעללויותיו של מיסקביג' הושמצו על ידי המדיה או באינטרנט, מיסקביג' אינו חוסך בכסף בניסיונות להרוס את המוניטין והחיים של מי שהעז לדון בהתנהגותו. פעילותו של מיסקביג' נגד "ביקורת" כוללת הפרת זכויות הפרט, הצקה, חקירות על מנת לגלות נקודות תורפה ואזי ניצול אכזרי שלהם, מסעות תעמולה, התערבות בחוזים ויחסים אישיים וסחיטות. על מנת להגביר את מעשי הזוועה, מיסקביג' מצדיק את התנהגותו בהצביעו על כמה מכתבי מדיניות ערכאיים, שנועדו לטפל במתקפות אמיתיות משנות החמישים והשישים. כך מטה מיסקביג' את הרושם שהאברד באופן מסויים אחראי לפשעים שלו עצמו.
הוא מצטט בהתמדה דברים מאשימים שהאברד אמר פעם (הפרה של מכתב המדיניות הראשון, שכל סיינטולוג קורא כשהוא חוקר את הנושא), על מנת להצדיק את אכזריותו כלפי מנהלים וחברי צוות.
שניים עשר
מיסקביץ יצר קרן הון של מאות מיליוני דולרים שנקראת IAS. במשך עשרים וחמש שנים היא צברה סכומי עתק מסיינטולוגים בתואנות שווא. ה-IAS נקט בטקטיקות הפחדה לסחוט "תרומות" כדי "להציל" את הכנסייה מהתקפות. בה בעת מנע מיסקביג' מה-IAS לתעל כספים לטפל ברוב המתקפות הללו. בהזדמנויות רבות, מיסקביג' וה-IAS נתנו לסיינטולוגיה את הרושם המוטעה שה-IAS הוציא עשרות מיליונים לממן "מסעות הפצה", כשהלכה למעשה מימנו רק מודעות מעטות לפרק זמן מועט עד שמסע הפרסום הבא תוכנן. בניגוד לכך ה-IAS שילם סכומים מופרזים לחופשות פרטיות של מיסקביג', כולל טיולי צלילה בקאריביים וטיולי חמישה כוכבים לסקוטלנד (כולל ארגזים של דוגמאות של סקוץ' וויסקי שנשלחו לאחר מכן לביתו של מיסקביג'). כשמנהלי ה-IAS עצרו את פעולותיו של מיסקביג', הוא העמיד פני מופתע לנוכח הפזרנות והורה ללוות את נשיאת ה-IAS ל-INT BASE, וכלא אותה ב"בור" לתיקון התנהגות.
שלושה עשר
מיסקביג' הפך את רום הגשר לדרך ללא מוצא: קודם כל הוא תכנת את הארגונים המתקדמים – כולל FSO – לבדוק בדיקת בטחון את כל ה-PRE OTs (סיינטולוגים הנמצאים על רמות האו-טי, הערת המתרגם), ואז השתמש בוידויים שלהם לאלץ אותם לשלם סכומי כסף נוספים ל"כפרה", בדומה לכנסיה הקתולית של ימי הביניים שמכרה מחילה. שנית, הוא אכף קוד התנהגותי בלתי כתוב בקרב OT's, הם חייבים להסכים לקוד לבוש,שפה, למחשבות פוליטיות הולמות ואפילו רעיונות של הדרך בה עליהם להשתמש בזמנם האישי. זאת בניגוד מוחלט למטרה המוצהרת של סיינטולוגיה, לעשות את האדם יותר הוא-עצמו, יותר שאנן ועצמאי במחשבותיו.
שלישית, מיסקביג' הכניס דרישה שרירותית – "תרומה כסיינטולוג" , בין רמות הגשר, שניתנת לסיפק ע"י תרומות כספיות.
רביעית, מיסקביג' דרש מPRE OT's להשתתף באירועי התעמולה הקבועים שלו (ראה גורמים 22 ו-23) והם הופחדו בפתיון של אתיקה, עד שאימצו בהתלהבות את תדמיתו הציבורית. כפייה זו של קבלת הכזבים הללו, הפכה את השגת רמת ה-OT טכנית לבלתי אפשרית .כך, סיינטולוגיה, כפי שמיושמת בארגוניו של מיסקביג', נותנת לאדם אודיטינג אל עבר קונפורמיזם, מוצקות, שקרים; במילים אחרות, במורד סולם הטונים, או בדיוק בכוון ההפוך למטרות האודיטינג.
ארבעה עשר
אסטרטגית הארגון האידיאלי של מיסקביג' בזבזה מאות מיליונים של דולרים מתרומות סיינטולוגים לקדם פעולה שהיא לגמרי בניגוד למדיניות. מכתב המדיניות של האברד לגבי הארגון האידיאלי אינה אומרת דבר לגבי מבנים מפוארים. מכתבי מדיניות רבים של האברד מגנים את שיטת "ישר ואנכי" (“straight up and vertical”) של מיסקביג' בנוגע לבניית ארגון. תמיכות כספיות, בעיקר כאלה שמוצאות מהציבור תחת לחץ, לבנות מבנים מפוארים, אסורות בתכלית האיסור על ידי מכתבי מדיניות של האברד. האברד ייעץ שארגונים ייבנו מלמטה למעלה בעבודת כפיים של סיינטולוגים מקומיים שירחיבו את מבניהם, רק כשהם יגדילו את כמות השירותים שיספקו ואת הכנסתם – הדבר נאגף על ידי ההנהלה העולמית על ידי מסעות קידום בינלאומיים. מיסקביג' הונה את קהל הסיינטולוגיה בדומה ל"הונאת פונזי" (שיטה להונאת משקיעים – הערת המתרגם), מסיע את הצוות הלוך ושוב מסביב לעולם, "לעשות פוזות" בפתיחות של "ארגונים אידיאלים" לצרכי צילומים – רבים מהם הוסעו שוב לפתיחות של ארגונים אחרים, או עזבו בשל העדר תשלום. למרות הדחיפה, ארגוניו של מיסקביג' נידונו לכישלון (והכישלון הוא המוני) כיוון שבמשך שנים, מיסקביג', מנע בכוח מהנהלת הסיינטולוגיה ליישם את עקרון נוסחת המחירים המוצעת של ל.ר.ה, לעשות את סיינטולוגיה ברת השגה לאנשים עובדים, שיטות פיננסיות ארגוניות שעודדו ארגונים לשרוד ולהתרחב, ושיטת תשלומים לצוות שאפשרה לאנשים בעלי סטטיסטיקות גבוהות לעבוד בצוות.
חמישה עשר
עיוותו של מיסקביג' את טכנולוגיית הוידוי (FPRD), מבטלת למעשה את העיקרון היסודי של האברד שאדם יכול ואכן גורם למטען ואנרגיה מנטליים לא רצויים להעלם על ידי מיקוד תשומת לב בלבד. הדבר גרם למספר עצום של סיינטולוגיה לסגת בדרכם לחופש רוחני. הוא הפך טכנולוגיה רוחנית בעלת עוצמה לכלי לאכיפת הסכמה.
שישה עשר
שימושו של מיסקביג' בטכנולוגית הדיכוי על מנת לכפות דיכוי, במקום להשיג את המטרה המקורית ההפוכה, דיכאה אין ספור סיינטולוגיה והפרידה משפחות רבות.
שבעה עשר
מיסקביג' עיוות את שיטת ההתנתקות, מכלי של שימוש מתוך בחירה אישית, שאדם יכול להשתמש בו כדי לשפר את חייו, למנגנון שליטה מחייב. הוא משתמש בשיטה לדכא את הזרימה החופשית של אינפורמציה חיונית, אמיתית, ולחייב אינדיבידואלים להמשיך ללכת בתלם על ידי איום באובדן האנשים האהובים עליהם ולא ככלי לבלימת דיכוי אמיתי.
שמונה עשר
סירובו של מיסקביג' לאפשר לצוות המלא של הבסיס הבינלאומי (כולל RTC, Watchdog Comitee,, CMO INT, Executive Srata, ו- Gold) ליישם נוסחאות אתיקה כדי לעלות מעל למצבי פעולה נמוכים שהוא כפה בצורה שרירותית, הוא פשע חמור. מיסקביג' מחזיק את המנהלים הבינלאומיים של סיינטולוגיה במצבי פעולה הנמוכים ביותר באופן קבוע במשך כמעט שני עשורים על ידי כפיית דרישות שרירותיות להתקדמות שאינן קיימות באף מקום במדיניות.
תשעה עשר
השיטה של הוראה על גירושין המבוססת רק על דעתו של מיסקביג' על בן הזוג, או על העובדה שהוא או היא נמצאים בארגון כנסייה שונה מאשר זה של בן הזוג הוא ההפך הגמור לתפישה שהישרדות אמיתית ניתנת להשגה רק על פני כל הדינמיקות.
עשרים
המדיניות השרירותית של מיסקביג' שהופכת הולדת ילד לפשע המצדיק סילוק מתוך הארגון הימי היא בניגוד למדיניות של הבארד. זה גם גרר מדיניות שדרשה מאין ספור נשים לעשות הפלות.
עשרים ואחת
השיטה של מיסקביג' להכריז וורבלית על אנשי צוות בסיינטולוגיה כ"אנשים מדכאים", תוך כדי השארתם בתפקידים שמשפיעים על סיינטולוגיה ברמה בינלאומית היא דיכוי של סיינטולוגיה וסיינטולוגים.
עשרים ושניים
מיסקביג' השתמש במתקן המולטי-מליון-דולר-אודיו/ויזיו של סיינטולוגיה ובכמה מאות חברי הצוות של Golden Era Productions למטרה של קידום הכח והתדמית האישית שלו באמצעות אירועי סיינטולוגיה. הוא נתן הוראות צולבות שהחליפו מאות סרטי הפצה וקמפיינים של שיווק שהומלצו על ידי רון האברד. זה נעשה תחת מסווה חשיבות אירועים בינלאומיים, למרות שאירועים כאלה נאסרו על ידי מדיניות של ל.ר.ה. מיליוני דולרים מבוזבזים על האירועים האלה כדי להציג לראווה את מיסקביג' ולהעצים את כוחו עוד יותר.
עשרים ושלושה
מיסקביג' מציג אירועים בינלאומיים אשר במכוון מסלפים את המצב האמיתי של סיינטולוגיה. סטטיסטיקות עוברות מניפולציה ומזויפות, סצנות של סרטי וידאו מצולמות ומוצגות כמציאות וקמפיינים נחנכים באופן קבוע עם תרועות חצוצרה גדולות אבל קיימות רק למטרת הצגתם/הכרזתם באירוע. המניפולציה של האמת היא נרחבת, נעשית במיומנות ומתוכננת להביא לכך שמיסקביג' יראה טוב. סיינטולוגים משתאים אל מול הנתונים הנהדרים שמוצגים על מספרים של אנשים חדשים שמגיעים לסיינטולוגיה בכל שנייה, דקה, שבוע, שנה, או ההצלחה הבלתי תאמן בפנייה אל אנשים או המספר העצום של אנשי ציבור ומובילי דעת קהל שתומכים בסיינטולוגיה בצורה מלאה – בעוד שהאירגון המקומי שלהם לא מראה שום סימנים של ההתרחבות המסיבית והבלתי ניתנת לעצירה הזאת. סיינטולוגים ששומרים על שפיות מספקת כדי לזהות את העובדות ההפוכות חייבים לדכא מחשבות רציונליות כאלה כיוון שאלה שמתלוננים חשופים לאתיקה כבדה, ואם הם מתעקשים להביע ספקות, גירוש.
עשרים וארבעה
מיסקביג' נתן הוראות צולבות בנושא הכנת הביוגרפיה הרשמית של ל.ר.ה. הביוגרף של ל.ר.ה. השכיר, ששולמו לו מאות אלפי דולרים, עובד במקום זה באופן כמעט בלעדי קרוב לשני עשורים על כתיבת נאומים עבור מיסקביג'.
עשרים וחמישה
זוהי מדיניות: לעולם לא להשתמש בשקרים ביחסי ציבור. אבל מיסקביג' שיקר שוב ושוב, ופקד על אחרים לשקר, כאשר עומת עם עובדות הקשורות להתנהגות הלא אתית והפוגעת ש/לו.
עשרים ושישה
מיסקביג' העשיר את עצמו, חי בסגנון חיים הרבה יותר פזרני מאשר ל. רון. הברד חי אי פעם, למרות שהאברד הרוויח את כספו באמצעות הכתיבה שלו.
למיסקביג' יש (בסטנדרד של האירגון הימי) מגורים פזרניים ונוצצים בערים שונות, מצויידים בשפים וחדרניות, יש ברשותו או מקבל לרשותו מכוניות ואופנועים יקרים, טס באופן בלעדי במטוסי סילון פרטיים, ספר וכירופרקטור נוסעים איתו מסביב לעולם, והוא מקבל שכר שהוא הרבה הרבה יותר מכל אדם אחר בצוות של סיינטולוגיה.
עשרים ושבעה
מיסקביג' כפה מדיניות לא כתובה בתוך הכנסייה שהמילה שלו הפכה לחשובה יותר מאשר המילים של המייסד. אנשי צוות ממלאים את התכתיבים של מיסקביג' שנמצאים במחלוקת ישירה עם המדיניות של ל.ר.ה. הדברים שהוא אומר מוקלטים ומודפסים ומחולקים לאנשי הצוות. הוא משנה את הטכנולוגיה של ל. רון. האברד במסווה של "להחזיר את זה למקור" ועושה שימוש בקו נתונים סמוי בקשר למה ל.ר.ה. רצה. מיסקביג' ביסס את עצמו בהדרגה כמקור חדש. (Source). הביוגרף של ל. רון. האברד, לאחרונה שימש כמייצגו של מיסקביג' בפני עיתונאים שחקרו הרבה מהעולות שמוצגות בגורמים האלה כאן. תחת הפקודות הישירות של מיסקביג' הביוגרף של האברד (שתמיד נמנע מהקביעה שהוא היה דבר כלשהו שאינו אדם) אמר לעיתונאים שלפי הערכתו מיסקביג', ולא האברד "הוא אלהים."
עשרים ושמונה
הרבה חברים וותיקים באירגון הימי נשלחו ל RPF, נכלאו בבור, הוכו והוכרזו כמדכאים על ידי מיסקביג' כי הייתה להם התעוזה להתנגד להוראות הצולבות/ מנוגדות שלו למדיניות של האברד.
עשרים ותשעה
מיסקביג' הוציא יותר משבעים מליון דולר מתרומות של סיינטולוגים על בניין משרדים לעצמו ולצוות התומך שלו. מיסקביג' שינה שוב ושוב תכניות בזמן הבנייה, פעמים רבות כדי לשדרג חומרים וגימורים ליקרים ביותר בנמצא, והורה על הסרה והריסה של מה שהותקן במקור. בזבוב פזרני כזה הוא בניגוד לאין ספור הוראות מדיניות פיננסיות של האברד, אשר תמיד היה מאוד חסכן בשימוש בכספי תרומות של האירגון.

שלושים
מיסקביג' יצר אירגונים שהם ההפך מאיי העזרה שהאברד בנה בימי חייו ושהנחה שיועתקו במדיניות הכתובה שלו. לפני הסיינטולוגיה של מיסקביג', אירגונים היו מלאי חיים, יצירתיים, מרחבים בטוחים שבהם אנשים התכנסו לחלוק את החוויות הרוחניות שלהם. ארגונים עכשיו הם מקומות להימנע מהם מחשש ליפול קורבן להתרמות בכוח, אתיקה כבדה והתאמת התנהגות.
שלושים ואחד
האתיקה החריגה של מיסקביג' נמשכת ללא מעצור זמן רב כל כך שהתנהגותו הפכה למושחתת בצורה קיצונית. בשנים האחרונות הוא הנחה את הארגון של.ר.ה. הקים כדי להבטיח את ההתנהלות האתית של הדת, RTC, לרדת לזנות ממש עבור חבריו כוכבי הקולנוע. מספר נשים שודלו בהיסח דעת לקנוניה על יד כך שנאמר להן שהן עובדות על פרויקט חשוב ביותר לקדם את מטרות הסיינטולוגיה. במציאות, מיסקביג' אירגן איתן דייטים לחברים האישיים שלו. הפעילות הזאת נשמרה בסוד על ידי הפרה של היושרה והאבטחה של וידויים של סיינטולוגים, איומים, הפחדה, וניסיון להפרדת משפחות.

אלה שניסו לאכוף אתיקה על מיסקביג' מבפנים, נהרסו על ידו אישית. סיינטולוגיה היא בעלת ערך לרבים כאשר נלמדת ונעשית בסביבה בטוחה. לאפשר לה להיהרס על ידי החמדנות הבלתי נשלטת של סוציופט יהיה לאפשר קיומה של בדיחה צינית. סיינטולוגיה אשר מיושמת על פי כתביו של האברד: קוד הסיינטולוג, אני מאמין של חבר קבוצה אמיתי, והאני מאמין של כנסיית הסיינטולוגיה, יכולה לתרום משהו חיוני לחברה.
בעוד שמיסקביג' ומשרתיו יקרעו בציפורניים, יטרידו, ויתבעו עד הסוף כדי להגן על רכושו של האדון, רצוי מאוד שכל הסיינטולוגים ירעננו לעצמם שוב את האני מאמין של כנסייתם:
"אנחנו מהכנסייה מאמינים…
שלכל בני האדם יש זכויות, שאינן ניתנות להעברה, לחשוב בצורה חופשית, לדבר בצורה חופשית, לכתוב בצורה חופשית את דעותיהם האישיות ולסתור או לבטא או לכתוב אודות דעותיהם של אחרים, ושלשום סוכנות – למעט אלוהים – יש הכוח להשעות, או לסלק זכויות אלה – בגלוי או בסתר"

%d בלוגרים אהבו את זה: