סיינטולוגיה, מה פירושה?

סיינטולוגיה היא "פילוסופיה רוחנית יישומית". המילה "סיינטולוגיה" לקוחה מהמילה הלטינית Scio, שמשמעותה "לדעת במלוא מובן המילה", ומהמילה היוונית Logos, שמשמעותה "חקר של". מכאן, משמעותה המלאה של המילה היא "חקר הידיעה".

סיינטולוגיה עוסקת בחקר רוח האדם וביחסים שבין הרוח האנושית לבין העולם החומרי והחיים שמתקיימים בו. מטרת הסיינטולוגיה היא להפוך את בעלי היכולת לבעלי יכולת גבוהה יותר. כך, האדם יכול להביא את עצמו לרמת מודעות גבוהה יותר ולהגשמת מטרותיו.

סיינטולוגיה היא דרך להגיע להבנה של החיים. היא איננה גוף פסקני של ידע או כתבים דתיים בהם יש להאמין. באמצעות לימוד התיאוריה ויישום הטכניקות של סיינטולוגיה, האדם יכול למצוא את האמת עבור עצמו. לפיכך, הטכנולוגיה של סיינטולוגיה אינה דבר שיש להאמין בו, אלא רעיונות שיש להבין אותם, ליישם אותם ואז לקבל החלטות לגביהם.

הסמל שלהלן מייצג שלושה עקרונות יסוד של סיינטולוגיה על החיים:

%d7%a1%d7%9e%d7%9c

האות היוונית תטה המייצגת את רוח האדם;

המשולש התחתון – משולש ההבנה;

והמשולש העליון – משולש העוצמה – עליהם נרחיב בהמשך.

לפרק הבא – מחזור הפעולה.