לחזור אל המסלול לחופש רוחני

רמות ה- OT

מאת אביב ברשדסקי

OT הוא Operating Thetan, שפירושו "תטן פועל".

guarant_ot

רון האברד הגדיר את המצב של OT באופן הבא: "בואו נסתכל על ההגדרה של OT – גורם על מחשבה, חיים, צורה, חומר, אנרגיה מרחב וזמן." (מתוך: מכתב מדיניות, ארגוניOT מתאריך 14.1.1969). הגדרה נוספת נמצא במילון הטכני, עמוד 280, Operating Thetan, "7. מצב הוויה זה מוגשם באמצעות תרגילים והתנסות (או היכרות אישית) לאחר שהושג המצב של קליר. OT אמיתי אין לו מיינד ריאקטיבי, הוא גורם על חומר, אנרגיה, מרחב, זמן ומחשבה והוא חופשי באופן מלא."

ובכן, מהו ההבדל בין "קליר" ל- OT? קליר מוגדר כך: "אדם שאין לו יותר מיינד ריאקטיבי משל עצמו." (מתוך: הגשר אל החופש המלא, טבלת הסיווג, הדירוג והמודעות של הרמות והתעודות בסיינטולוגיה).

רון מבהיר את ההבדל בין קליר ל- OT בצורה מלאה ב- "יומן של רון 67" משנת 1967, (הרצאה חשובה של רון, בה הוא מכריז על שחרור השלבOT III, הידועה בשם, 67RJ): "אדם הוא קליר בדינמיקה הראשונה. הכרחי להיעשות OT כדי להגיע לקליר בכל הדינמיקות, כולל הדינמיקה של החברה והדינמיקה של העולם הפיזי."

המצב של OT הוא המוצר הסופי של הגשר אל החופש המלא. כאשר אדם הוא קליר, אין לו עוד מיינד ריאקטיבי משל עצמו. אך הוא עדיין מושפע בדרך מסוימת מהדינמיקות האחרות שלו, כמו למשל האנשים הקרובים אליו, החברה בה הוא חי או העולם הפיזי. רון אומר: "כך שישנו סולם מדורג של OT. זהו אינו דבר מוחלט. אדם הוא OT בה במידה שהוא יכול להיות גורם על דברים. אחד הדברים שיש לגרום הוא השגת יעדים. כאשר אדם יכול לדחוף יעד לעבר הגשמתו, הוא במידה זו OT." (מתוך: מכתב מדיניות, ארגוני OT, 14.1.1969).

מכאן שהמצב של OT מושג באופן הדרגתי, זאת אומרת, האדם עובר סידרה של שלבים שבכל שלב הוא מתקרב יותר ויותר למצבו האידיאלי בכל הדינמיקות. השלבים האלה הם רמות ה- OT. רמות ה- OT משחררות את העוצמה והיכולות אשר טמונות באדם. אדם שהוא OT הינו חופשי להציב ולהשיג כל מטרה שהוא חפץ בה.

רמות ה-OT המקוריות כפי שפותחו על-ידי רון האברד

רון האברד פיתח את רמות ה- OT, החל מ- OT I ועד ל- OT VIII, החל משנות ה- 50' של המאה שעברה. את השלב OT III, חומת האש, רון חקר ושיחרר בשנת 1967 והכריז על כך בהרצאה שצוטטה לעיל, 67RJ.

שנת 1978 היא השנה בה רון הזניק את הטכנולוגיה קדימה. רון תיאר בפרוטרוט את הפיתוחים האלה ב- "היומן של רון מס' 30", אשר פורסם כהנחיה מנהלית מס' 301 ביום 17.12.1978, רון אומר: "1978 אכן הייתה השנה של פריצות דרך בטכנולוגיה!" מומלץ ביותר לקרוא מאמר זה במלואו, אשר מופיע בכרך טכני מס' XI, עמוד 380. (שם המאמר: היומן של רון מס' 30, 1978 – השנה של טכנולוגיה חדשה מהירה כברק.)

לדוגמא, בשנה זו רון שיחרר את תהליך הטיהור, את דיאנטיקה של העידן החדש ועיצב סופית את הטכנולוגיה כפי שאנו מכירים אותה כיום. רון מונה 12 חידושים בטכנולוגיה תחת הכותרת, "תגליות והתקדמות בטכנולוגיה ב- 1978". סעיף 10. בקטע זה מוקדש לתהליך חדש הנקרא: NED FOR OTs. (הערה: לצורך פשטות נקרא לתהליך זה בעברית "נוט'ס")

רון מתאר את התהליך החדש: "10. נוט'ס: הגילוי והפיתוח של טכניקות באמצעותן ניתן להתגבר על חומת האש השנייה. הדבר כולל 29 תהליכים חדשים חשאיים ופנטסטיים אשר מועברים על-ידי אודיטור שהוא OT אשר הוכשר לכך במיוחד. האודיטורים נמצאים בהכשרה כעת … כדי להעביר את נוט'ס לכל אלה שהם OT III … . חלק מנפלאות החיים נחשפו לרווחה לראשונה אי-פעם ב-נוט'ס."

באותו מאמר, היומן של רון מס' 30, רון מפרט את רמות ה- OT בפרק ארגונים מתקדמים, עמוד 388 בכרך XI:

1. הכנות. …

2. קורס אודיטור סולו. …

3. R6EW. …

4. השיקום של קליר של דיאנטיקה. …

5. קורס הקלירינג. …

6. Operating Thetan I. …

7. OT II.

8. OT III. זהו הצעד הגדול ואתה חייב להקצות זמן לשלב זה.

9. OT III מורחב.

10. OT VII מורחב. זהו צעד של אודיטינג אשר מועבר על-ידי אודיטור OT  מקצועי. צעד זה יכול להיות מועבר בכל רצף לאחר OT III מורחב ולפני OT VIII. (הערת מתרגם: כן, אין פה טעות, שלב OT VII מופיע לאחר OT III ולפני OT IV.)

11. NED FOR OTs. אלה הן החדשות הגדולות של עולם ה- OT. … . ישנה התרגשות מאד פראית בנוגע לתוצאות של נוט'ס מכיוון, שכמובן, הן מעולם לא נראו בפלנטה זו או בכל פלנטה אחרת. נוט'ס יכול להינתן בכל זמן לאחר OT III ולפני OT VIII והוא דרישה מוקדמת ל- OT VIII.

12. OT IV.

13. OT V.

14. OT VI.

15. OT VIII. (הערת מתרגם: שים לב, OT VIII מופיע לאחר OT VI מאחר ו- OT VII נמצא לאחר OT III.)

מה קרה לרמות ה- OT בכנסיית הסיינטולוגיה?

כאשר אנו בוחנים את "הגשר אל החופש המוחלט" אשר נמצא בשימוש כיום בכנסיית הסיינטולוגיה, נגלה חריגה משמעותית מהגשר אותו פיתח רון האברד ואותו תיאר ב– יומן של רון מס' 30.

התהליך NED FOR OTs, בגשר של רון האברד מ- 1978, אינו רמת OT ואין לו מספר, אלא הוא תהליך אשר נדרש לעשותו לאחר OT III אך לפני OT VIII. כך שכל אדם המתקדם על רמות ה- OT יקבל אודיטינג של נוט'ס ויעשה גם את רמות ה- OT המקוריות IV, V, VI, VII ו- VIII.

בגשר של הכנסייה מופיע נוט'ס כשלוש רמות OT נפרדות! נוט'ס בכנסייה הוא גם "OT V החדש" וגם "OT VI החדש" וגם "OT VII החדש"! ארבע רמות OT מקוריות שרון כינה אותן IV , V, VI ו- VII נעלמו ובמקומן קיבלנו "OT IV החדש", תהליך הרצת הסמים ל- OT, ואת נוט'ס מחולק לשלוש רמות.

ותיקי הסיינטולוגיה המעטים אשר נמצאים עמנו מעידים שבשנות ה- 70' של המאה שעברה הם אכן עשו את רמות ה- OT המקוריות וזכו להישגים אדירים. בתחילת שנות ה- 80, כאשר רון חדל מלפקח באופן אישי על ניהול הכנסייה ואספקת הטכנולוגיה, נהפך נוט'ס ל- 3 רמות OT והרמות המקוריות נעלמו.

פירוט היכולות המושגות ברמות ה- OT:

OT I – מביא את האדם למצב מוחצן (extroverted) ויוצר עבור האדם מודעות להיותו תטן ביחס לאחרים ולעולם הפיזי.

OT II – היכולת לעמת את מסלול הזמן השלם.

OT III – שיקום של החלטיות עצמית; חופש ממצב של היות האדם המום freedom from overwhelm)).

תהליך הרצת סמים ל-OT – חיסול השרידים האחרונים של השפעות הסמים על הגוף.

נוט'ס שמועבר על ידי אודיטור – סיום תהליכי נוט'ס שמועברים על ידי אודיטור ומוכן להתחיל נוט'ס בסולו.

קורס אודיטור נוט'ס בסולו – יכולת להעביר אודיטינג של נוט'ס בסולו.

נוט'ס בסולו – מביא את האדם למצב של גורם על החיים.

OT IV – וודאות עצמית בתור יישות.

OT V – מקנה היכרות מחדש לתטן מחוץ לגוף (exterior) עם העולם הפיזי; האדם נעשה חופשי מהפנמה מקובעת לתוך המאח"ז (MEST).

OT VI יכולת לפעול בחופשיות בתור תטן מחוץ לגוף (exterior) ולפעול על בסיס של החלטיות-כל; מרחיב את ההשפעה של התטן אל העולם של אחרים.

OT VII – שיקום של התכוונות; יכולת להקרין התכוונות.

OT VIII – היכולת להיות גורם, ביודעין וברצון, על מחשבה, חיים, צורה, חומר, אנרגיה, מרחב וזמן באופן סובייקטיבי ואובייטיבי.

סימוכין: 1. ספר סיינטולוגיה 0-8 מהדורה משנת  1971. 2. הגשר אל החופש המלא.

את כל הרמות המתקדמות המקוריות ניתן לקבל במרכז דרור.

למידע נוסף אתם מוזמנים לצפות בהרצאה על הגשר שכוללת גם הסבר על רמות ה-OT.

בנוסף, אתה מוזמן לצפות בתידרוך מיום 3 באוגוסט 2013 על השיחזור של הגשר על ידי חברי העמותה:

להלן סיפורי הצלחה של אנשים שעשו את רמות ה-OT בישראל:

 

אביב ברשדסקי אודות נוטס באודיטינג

מתוך "שישי דרור" 16 בנובמבר 2012. אביב מספר על ההישגים שלו מאודיטינג של נוטס.  

איל סיים קורס אודיטור נוטס בסולו חלק ב'

  איל סיים את קורס אודיטור נוטס בסולו חלק ב' והצטרף לאלכס שור בחלק ג' בו אתה נותן אודיטינג לעצמך. דברי איל על חלק ב': "זה היה קורס ממש מרגש! קיבלתי תשובות להרבה שאלות שהציקו לי ושלא היתה לי תשובה עליהן עד עכשיו. קיבלתי ביטחון והרגשה של שלווה, כי זה החלק האחרון של המטען השלילי שאתה …

אלכס שור מצהיר על סיום קורס אודיטור נוט'ס בסולו, חלק א'

אלכס שור סיים ב-2 במרץ 2013 את החלק הראשון של קורס אודיטור נוט'ס בסולו. בחלק זה לומדים את החומר התאורטי של נוט'ס. בסרטון אלכס מספר על ההישגים שלו מהקורס באירוע יום ההולדת של רון שהתקיים ב- 15 במרץ 2013.      

סיפור הצלחה על אודיטינג של NOTs מאת חמי

  מאת חמי חמי הוא בעלים של חנות "עולם הפסנתרים" בתל-אביב, חנות הפסנתר המובילה בישראל.   חמי התחיל את דרכו בסיינטולוגיה בשנת 1983, והתקדם במעלה הגשר ל-OT III. לפני כשנה חמי הצטרף למרכז דרור. חמי מקבל אודיטינג על NOTs במרכז דרור.   חמי משתף אותנו בהישגיו: עוד יום של אודיטינג בדרור על הרמה הכל כך …

איל מצהיר על סיום קורס אודיטור נוט'ס בסולו, חלק א'

חמי בנבנישתי משתף את הישגיו מרמות ה-OT

חמי עשה את כל הגשר עד OT 3 בכנסייה ובימים אלה הוא מקבל אודיטינג של נוטס מתמי למברגר בדרור. באירוע יום ההולדת של רון שהתקיים ב-15 במרץ 2013 שיתף אותנו חמי בהישגיו.    

1 תגובה

    • אלכס שור on 17 במאי 2013 at 4:28 pm
    • להגיב

    תודה אביב! כתבה מאוד אינפורמטיבית. עושה חשק לעשות את כל הרמות OT האלה.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.